Certyfikaty i licencje:

Zezwolenie na wykonywanie
zawodu przewoźnika drogowego

certyfikat2016powiększ

Licencja dotycząca międzynarodowego autobusowego i
autokarowego zarobkowego przewozu osób

licencja2016powiększ